Chuyên mục
  Thông tin thương hiệu
  Kiến thức thương hiệu
  Tình huống thương hiệu
  Download chuyên đề
  Giới thiệu Agency, Freelance
  Thiết kế & Thương hiệu
  Quảng cáo & Thương hiệu
  Thương hiệu trong phim
  Thương hiệu hàng đầu
  Sách thương hiệu
  Thuật ngữ thương hiệu
  Nhượng quyền thương hiệu
  Đo lường thương hiệu
  Tìm kiếm
 
  Trang chủ  >  Thông tin thương hiệu >
Internet và quản trị chiến lược
Cập nhật 20-10-2009 10:13

Tạp chí CIO và Darwin của Mỹ đã thực hiện một cuộc điều tra đối với các khách hàng của mình về hiệu quả của Internet và kết quả cho thấy, hầu hết người dùng đều cho rằng Internet là một công cụ quan trọng của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, phần lớn những người được hỏi cho rằng, các site trên Internet của họ không phải là một nơi chỉ để bán hàng. Đa số những người được hỏi cho rằng, chức nǎng chính của các địa chỉ Website trên Internet là để cung cấp các sản phẩm đặc thù hoặc cung cấp, truyền đạt thông tin (39%) và cho phép những người truy nhập Website hiểu biết thêm về công ty sở hữu Website đó (34%).Chỉ có 16% những người được hỏi cho rằng chức nǎng chính của các website trên Internet là để mua bán hàng hoá và giao dịch. Cuộc điều tra được tiến hành đối với 140 nhà chuyên môn công nghệ thông tin và những người đọc của tạp chí Darwin. Kết quả cho thấy, nhân tố mang tính quyết định lớn nhất đối với sự thành công của một Website là sự trung thành của khách hàng và gia tǎng doanh thu. Đó cũng là yếu tố quyết định sự thành công của các website của các công ty. Các công ty luôn trông đợi rằng những lợi nhuận sau đầu tư về Internet và Intranet sẽ đến trong giai đoạn ngắn, giúp giảm chỉ phí, giúp thoả mãn khách hàng tốt hơn và giao tǎng doanh thu.

 

Những người được điều tra cho rằng, họ đã đạt được những thành công trong những bước đầu tập trung vào các yếu tố trực tuyến thuộc về nội bộ, như việc hợp lý hoá các qui trình trong chính công ty. Hướng ra bên ngoài, các công ty sẽ cố gắng thu được kết quả tốt trong các từ việc triển hai các hệ thống liên quan tới khách hàng. Họ sẽ phải dựa vào Internet ngày càng nhiều để gia tǎng các dịch vụ khách hàng cũng như lòng trung thành của họ và cuối cùng là để gia tǎng doanh thu.

 

Internet được xem là hết sức quan trọng trong tổng thể chiến lược của doanh nghiệp. Phần lớn những giám đốc công nghệ thông tin và người đọc được điều tra đã cho những thống kê khá thuyết phục. Đa số những người được hỏi cho rằng, chức nǎng chính của các địa chỉ Website trên Internet là để cung cấp, truyền đạt thông tin để cho phép những người truy nhập Website hiểu biết thêm về công ty sở hữu Website đó (34%). Chỉ có 16% những người được hỏi cho rằng chức nǎng chính của các website trên Internet là để mua bán hàng hoá và giao dịch. Khoảng 2/3 số người được hỏi cho rằng Internet là quan trọng và thiết yếu đối với công ty của họ và 32% cho rằng Internet không quan trọng hoặc không cần thiết đối với doanh nghiệp của họ.

 

Intranet cung cấp những giá trị nhất định

 

35% những người được hỏi cho rằng, các địa chỉ trên các mạng diện rộng của họ làm hợp lý hoá các quy trình nội bộ, 21% cho rằng là để cung cấp thông tin (như một thư mục công ty) cho nhân viên và 18% cho rằng là để cung cấp những thông tin phúc lợi cho nhân viên. 60% số người được hỏi cho rằng các mạng Intranet là quan trọng và thiết yếu đối với các chính sách tổng thể của công ty, chỉ có 31% có ý kiến ngược lại.

 

Các nhóm phát triển Web thường xuyên phải báo cáo tới bộ phận quản lý công nghệ hoặc tiếp thị (Marketing)

 

131 người (chiếm đại đa số) người được hỏi cho biết, doanh nghiệp của họ có cả các địa chỉ trên mạng diện rộng và mạng Internet. 71% cho biết công ty họ có những nhóm chuyên môn phát triển Internet và Intranet. Trung bình, các công ty có khoảng 6 nhân viên chuyên trách phát triển Web. 49% cho biết, nhóm phát triển Web phải thông báo thường xuyên tới bộ phận quản lý công nghệ thông tin và 20% phải báo cáo cho bộ phận bán hàng/tiếp thị và 10% phải báo cáo cho các bộ phận hoạt động khác.

 

Các công ty cho rằng, lợi nhuận sau đầu tư về Internet và Intranet sẽ thu lại trong giai đoạn ngắn, giúp giảm chi phí, tǎng sức thoả mãn khách hàng và gia tǎng doanh thu

 

Về lợi nhuận sau đầu tư, gần một nửa số người được hỏi cho rằng chỉ trong vòng 12 tháng. Các giải pháp về Internet/Intranet sẽ giúp giảm chi phí hoạt động doanh nghiệp (ý kiến của 60% số người được hỏi), cải thiện quan hệ với khách hàng (56%) và gia tǎng doanh thu (52%).

 

Thành công của việc phát triển web được quyết định bởi lòng trung thành của khách hàng và sự gia tǎng của doanh thu

 

Khi được hỏi về việc làm thế nào để đo lường mức độ thành công của các bước phát triển web trên Internet, 56% cho rằng dựa vào mức độ trung thành của khách hàng, 55% cho rằng dựa vào mức độ gia tǎng doanh thu, 51% cho rằng dựa vào mật độ truy nhập web, 47% cho rằng dựa vào mức độ hợp lý hoá các quy trình nội bộ và 43% cho rằng dựa vào mức độ tǎng khách hàng. Khi được hỏi về vấn đề giảm chi phí, những người được phỏng vấn cho rằng họ sẽ đánh giá mức độ thành công của việc phát triển web dựa trên mức độ giảm chi phí tiếp thị quảng cáo (39%), chi phí bán hàng (38%) và chi phí phân phối (28%).

 

Đánh giá về lợi ích thu lại vẫn có nhiều ý kiến khác nhau

 

Khi được hỏi về lợi ích đem lại từ việc phát triển Web, có nhiều tiêu chí khác nhau được đưa ra. 40% cho rằng việc phát triển web đã cải thiện mức độ hợp lý của các quy trình nội bộ, 36% cho rằng tǎng được mức độ trung thành của khách hàng, 31% cho rằng tǎng được doanh thu, 29% cho rằng tǎng được quan hệ với đối tác và nhà cung cấp, cũng 29% cho rằng phát triển web giúp tǎng nǎng suất của nhân viên. Đối với vấn đề giảm các chi phí, 27% cho rằng công ty họ đã giảm được chi phí marketing thông qua việc phát triển web, 18% cho rằng giúp giảm chi phí bán hàng và 11% cho rằng giúp giảm chi phí phân phối.

 

Thông tin thêm vê cuộc điều tra

 

Cuộc điều tra được tiến hành từ ngày 1 tới ngày 28/3/2002. Những người tham gia điều tra là những người truy nhập website CIO.com, Darwinmag.com và những người đọc tin thư (newsletter) của tạp chí CIO. Có khoảng 140 nhà chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ thông tin tham gia điều tra. Về mặt chức danh công nghệ, 23% trong số họ là giám đốc công nghệ hoặc các chức vụ tương đương, 17% là trưởng bộ phận liên quan đến công nghệ, 21% là nhân viên tư vấn và nhân viên công nghệ. Về các chức danh kinh doanh, 18% là ở cấp giám đốc, 17% ở cấp trưởng bộ phận và 10% là nhân viên.

 

Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp có người tham gia điều tra:

 

Chế tạo (18%), liên quan đến máy tính (15%); bán buôn, bán lẻ, phân phối (11%); chính quyền (10%); bảo hiểm, luật pháp, bất động sản(6%); Tài chính, ngân hàng,kế toán (6%).

 

Hơn 55% những người tham gia điều tra làm việc ở các công ty dưới 1.000 nhân viên, 32% thuộc các công ty có số nhân viên từ 1.000-9.999 nhân viên, 13% làm việc tại các công ty có hơn 10.000 nhân viên.

 

48% trong số người được hỏi làm việc ở các công ty có doanh thu hàng nǎm dưới 100 triệu USD, 31% làm việc ở các công ty có doanh thu từ 100 triệu tới 9.999 triệu USD, và 21% thuộc các công ty có doanh thu hơn 1 tỷ USD.

 

Theo DNSG

Trang chủ
Lưu trang này
In bài này
Gởi cho bạn bài này
Phản hồi bài viết này
Quay lại
CyVee Bookmark
 Các tin khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Trang chủ   |   Liên hệ   
© Copyright 2004 - LANTABRAND - Total Brand Solution™
Giấy phép ICP của Bộ Văn hóa Thông tin số 150/GP-BC.
Vui lòng ghi rõ nguồn lantabrand.com khi bạn phát hành lại thông tin từ website này