Chuyên mục
  Thông tin thương hiệu
  Kiến thức thương hiệu
  Tình huống thương hiệu
  Download chuyên đề
  Giới thiệu Agency, Freelance
  Thiết kế & Thương hiệu
  Quảng cáo & Thương hiệu
  Thương hiệu trong phim
  Thương hiệu hàng đầu
  Sách thương hiệu
  Thuật ngữ thương hiệu
  Nhượng quyền thương hiệu
  Đo lường thương hiệu
  Tìm kiếm
 
  Trang chủ  >  Thông tin thương hiệu >
Mua bán và sáp nhập sẽ bùng nổ
Cập nhật 3-8-2007 12:00

Sự gia tăng quảng bá hình ảnh và hội nhập ngày càng sâu của Việt Nam vào cộng đồng kinh tế thế giới, hoạt động mua bán và sáp nhập công ty  trở nên hấp dẫn và hứa hẹn sẽ gia tăng nhanh chóng trong những năm sắp tới.Được đánh giá là đất nước có nền kinh tế phát triển nhanh, nền chính trị ổn định, Việt Nam trở thành điểm thu hút đầu tư hấp dẫn và được trông đợi sẽ là con rồng châu Á trong tương lai.

 

Chính vì thế, hoạt động mua bán và sát nhập công ty (Merger & Acquisition-M&A) ở Việt Nam càng trở nên hấp dẫn và hứa hẹn sẽ gia tăng nhanh chóng. Sự phát triển này một phần là nhờ việc ra đời của các luật về kinh doanh trong năm 2005 và 2006, tạo khung pháp lý rõ ràng hơn trong hoạt động M&A và đầu tư vốn tư nhân tại Việt Nam. Các luật này bao gồm luật doanh nghiệp (LDN), Luật Đầu tư (LĐT) năm 2005 (có hiệu lực ngày 1/7/2006) và Luật Chứng khoán năm 2006 (có hiệu lực ngày 1/1/2007).

 

Luật điều chỉnh

 

Đối với hoạt động M&A và đầu tư vốn tư nhân, các nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư vào các công ty trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FIE), bao gồm doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá. Trước đây, các loại hình doanh nghiệp này được điều chỉnh bởi các luật khác nhau, như LDN năm 1999 và Luật khuyến khích đầu tư. Trong nước năm 1998 áp dụng cho các công ty trong nước và các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá, LĐT nước ngoài năm 1996 áp dụng cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, từ ngày 1/7/2006, các luật này đã hết hiệu lực và được thay thế bởi LDN và LĐT năm 2005. Hiện nay, LDN là văn bản pháp lý điều chỉnh cả loại hình công ty trong nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, cho phép các giao dịch M&A được thực hiện dễ dàng và linh hoạt hơn.

 

Các hình thức giao dịch

 

Cách thông thường nhất của hoạt động mua bán công ty là mua (nhận chuyển nhượng) phần góp vốn trong một công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) hoặc cổ phần trong công ty cổ phần (CTCP), hay đóng góp thêm vốn hay mua cổ phần phát hành thêm của công ty định đầu tư. Công ty TNHH và CTCP là 2 loại hình doanh nghiệp chính trong LDN, áp dụng cho các doanh nghiệp trong nước và các FIE. Các hình thức giao dịch khác được quy định trong LDN gồm sáp nhập, hợp nhất, chia và tách doanh nghiệp, nhưng các hình thức này thường được áp dụng trong việc tổ chức lại công ty. Hình thức bán tài sản cũng có thể được áp dụng, tuy nhiên hầu hết được điều chỉnh bởi các quy định về hợp đồng, còn LDN hầu như không đề cập đến việc này.

 

Đối với hoạt động mua bán cổ phần trong doanh nghiệp FIE tại Việt Nam, các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư lần đầu có thể xem xét việc mua cổ phẩn của công ty  nước ngoài đang nắm gĩư cổ phần trong doanh nghiệp FIE tại Việt Nam. Do đây là một giao dịch sẽ diễn ra ở nước ngoài nên nó sẽ không cần được phê duyệt hay đăng ký tại Việt Nam, ngoại trừ trường hợp doanh nghiệp FIE đang được xem xét đó thay đổi tên công ty do kết quả của hoạt động mua bán cổ phần.

 

Việc đăng lý lại doanh nghiệp FIE

 

Theo quy định của LDN, LĐT 2005  và các quy định hướng dẫn thi hành, các doanh nghiệp FIE đã thành lập theo luật cũ được quyền lựa chọn đăng ký theo quy định của luật mới cho đến ngày 1/7/2008. Nếu không, phải tiếp tục hoạt động theo giấy phép đầu tư đã được cấp đến khi hết thời hạn dự án. Các doanh nghiệp FIE sẽ đăng ký lại theo hình thức pháp lý tương ứng theo quy định của LDN, gồm hình thức công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên của CTCP, trừ phi doanh nghiệp muốn thực hiện việc chuyển đổi hình thức pháp lý doanh nghiệp. Cùng với việc đăng ký lại, các doanh nghiệp FIE có thể thực hiện việc chuyển đổi hình thức giữa TNHH và CP, phụ thuộc vào số lượng nhà đầu tư. Việc chuyển đổi về cơ bản sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức lại và tiến hành các hoạt động M&A sau này.

 

Nhà đầu tư nước ngoài giữ cổ phần trong các công ty trong nước

 

Việc đầu tư vốn tư nhân bởi các nhà đầu tư nước ngoài vào các công ty trong nước đã được cho phép vào năm 2000. Các công ty trong nước ở đây bao gồm các công ty được thành lập bởi các nhà đầu tư trong nước cổ phần hoá. Tỉ lệ sở hữu vốn của các nhà đầu tư nước ngoài trong các công ty trong nước bị hạn chế bởi các giới hạn:

 

+ Đối với các công ty chưa niêm yết, theo Quyết định số 36 của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 11/3/2003, nhà đầu tư nước ngoài có thể mua cổ phần của công ty trong nước nhưng không được vượt quá 30% vốn điều lệ, nhưng điều này chỉ được áp dụng trong một số lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh nhất định.

 

+ Đối với các công ty đã niêm yết, mức nắm giữ tối đa của các nhà đầu tư nước ngoài là 49% theo Quyết định số 238 của Thủ tướng Chính phủ ngày 29/9/2005, trừ lĩnh vực ngân hàng.

 

Lưu ý rằng, Quyết định số 36 được ban hành trên cơ sở các luật cũ mà hiện đã được thay thế bởi LDN và LĐT có hiệu lực từ ngày 1/7/2006. Quyết định này sẽ được thay thế bởi nghị định của Chính Phủ, theo cam kết của Việt Nam với WTO. Theo đó nhà đầu tư nước ngoài được phép góp vốn hoặc mua cổ phần trong các doanh nghiệp Việt Nam với hạn mức chung không vượt quá 30% vốn điều lệ của doanh nghiệp trong năm đầu tiên sau khi Việt Nam gia nhập WTO.

 

Tuy nhiên, rất tiếc là nghị định này hiện vẫn chưa được ban hành dù một vài dự thảo đã được soạn lập và lấy ý kiến. Do vậy, Quyết định 36 trong thực tế vẫn được áp dụng bởi các cơ quan nhà nước  trong nhiều trường hợp. Chính do sự thiếu hụt cơ sở pháp lý này, nhiều giao dịch M&A kể từ cuối năm 2006 liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài đã bị ách tắc ở khâu đăng ký và thủ tục phê duyệt trong thời gian chờ nghị định mới hướng dẫn.

 

Thủ tục cho phép và chấp nhận

 

Nhìn chung, các giao dịch M&A phải tiến hành việc đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền. Đối với các công ty TNHH, mọi giao dịch về vốn góp phải được đăng ký tại cơ quan đăng ký kinh doanh để ghi nhận việc thay đổi nhà đầu tư hoặc thành viên công ty. Các giao dịch của CTCP thì thuận tiện hơn, việc đăng ký chỉ yêu cầu trong một số trường hợp. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng nếu nhà đầu tư nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần của việc báo cáo và đăng ký tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Đối với công ty đại chúng và công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán, phải công bố và thông báo theo yêu cầu của Luật Chứng Khoán cho các giao dịch M&A. Các doanh nghiệp FIE không tiến hành việc đăng ký lại theo quy định của luật mới thì việc chuyển nhượng vốn pháp định hoặc cổ phần phải được sự chấp thuận của cơ quan đã cấp giấy phép đầu tư cho doanh nghiệp. Các doanh nghiệp FIE này sẽ vẫn thuộc loại hình công ty TNHH.

 

Các nhà đầu tư cũng cần chú ý đến quy định về chống độc quyền theo quy định Luật Cạnh tranh có hiệu lực ngày 1/7/2005, có liên quan đến các giao dịch M&A. Luật này quy định một số điều cấm liên quan đến tập trung kinh tế do kết quả của hoạt động M&A giữa các doanh nghiệp.

 

Thuế và các vấn đề về lao động

 

Theo quy định hiện nay, mức thuế thu nhập doanh nghiệp 28% sẽ được áp dụng đối với lợi nhuận (so với giá trị ban đầu) thu được từ việc chuyển nhượng vốn góp hoặc cổ phần trong một doanh nghiệp tại Việt Nam. Tuy nhiên, các đối tượng là cá nhân hiện nay được miễn thuế đến khi luật Thuế thu nhập Cá nhân mới dự kiến sẽ có hiệu lực vào năm 2009.

 

Bộ Luật Lao Động hiện nay chỉ có một điều khoản quy định về việc bàn giao người lao động liên quan đến các giao dịch M&A. Điều này khá hạn chế dưới góc độ người sử dụng lao động. Nói rộng hợn, luật lao động của Việt Nam quá thiên về người lao động và vì vậy gây khó khăn cho các nhà đầu tư nước ngoài.

 

Triển vọng từ WTO

 

Là thành viên của WTO, Việt Nam phải tuân thủ các cam kết WTO và chấp thuận luật quốc tế. Do vậy, một điều rõ ràng là sẽ có nhiều cải cách được thực hiện, đặc biệt là khung pháp lý, nhằm đảm bảo cho Việt Nam hội nhập hơn vào cộng đồng kinh tế thế giới.

 

Cần nhấn mạnh rằng hoạt động M&A sẽ phát triển nhanh chóng trong các năm sắp tới. Các giao dịch M&A cũng sẽ là sự lựa chọn tốt cho nhà đầu tư nước ngoài khi Việt Nam đã bắt đầu mở cửa các lĩnh vực dịch vụ như viễn thông, ngân hàng và tài chính. Tiếp tục phát triển nền kinh tế, đặc biệt là sự trỗi dậy của khu vực tư nhân và sự phát triển của thị trường vốn và tài chính, các yếu tố này đã tạo động lực cho việc gia tăng hoạt động M&A tại Việt Nam, bao gồm các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào công ty trong nước cũng như các giao dịch M&A nội địa giữa các doanh nghiệp Việt Nam. Để theo kịp yêu cầu này, khung pháp lý cho các hoạt động M&A cần được tiếp tục hoàn thiện.

 

Theo Nhịp cầu đầu tư

Trang chủ
Lưu trang này
In bài này
Gởi cho bạn bài này
Phản hồi bài viết này
Quay lại
CyVee Bookmark
 Các tin khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Trang chủ   |   Liên hệ   
© Copyright 2004 - LANTABRAND - Total Brand Solution™
Giấy phép ICP của Bộ Văn hóa Thông tin số 150/GP-BC.
Vui lòng ghi rõ nguồn lantabrand.com khi bạn phát hành lại thông tin từ website này