Chuyên mục
  Thông tin thương hiệu
  Kiến thức thương hiệu
  Tình huống thương hiệu
  Download chuyên đề
  Giới thiệu Agency, Freelance
  Thiết kế & Thương hiệu
  Quảng cáo & Thương hiệu
  Thương hiệu trong phim
  Thương hiệu hàng đầu
  Sách thương hiệu
  Thuật ngữ thương hiệu
  Nhượng quyền thương hiệu
  Đo lường thương hiệu
  Tìm kiếm
 
  Trang chủ  >  Sách thương hiệu
  Cập nhật 28-7-2005 21:26
Tác giả                          : Rick Mathieson
Số trang                        : 256 trang
Năm xuất bản                : 30.6.2005
Nhà xuất bản                 : AMACOM
  Cập nhật 15-7-2005 02:31
Tác giả                          : T. Scott Gross
Số trang                        : 303 trang
Năm xuất bản                : 15.1.2002
Nhà xuất bản                 : Leading Authorities Press
  Cập nhật 6-7-2005 21:35
Tác giả                          : Cheryl Cullen, Amy Schell
Số trang                        : 144 trang
Năm xuất bản                : 1.8.2003
Nhà xuất bản                 : How Design Books
 
  Cập nhật 30-6-2005 02:59
Tác giả                          : Giep Franzen, Margot Bouwman
Số trang                        : 488 trang
Năm xuất bản                :
Nhà xuất bản                 :
  Cập nhật 19-6-2005 21:19
Tác giả                          : Tom Duncan, Sandra Moriarty
Số trang                        : 312 trang
Năm xuất bản                : 1.2.1997
Nhà xuất bản                 : McGraw – Hill Companies
  Cập nhật 2-6-2005 04:34
Tác giả                          : Torsten H. Nilson
Số trang                        : 248 trang
Năm xuất bản                : 13.10.1998
Nhà xuất bản                 : John Wiley & Sons
  Cập nhật 30-5-2005 04:13
Tác giả                          : Jan Rijkenberg
Số trang                        : 128 trang
Năm xuất bản                : 13.10.1998
Nhà xuất bản                 :
  Cập nhật 29-5-2005 01:52
Tác giả                          : Paul Feldwick
Số trang                        : 160 trang
Năm xuất bản                : 1.3.2002
Nhà xuất bản                 :
  Cập nhật 26-5-2005 02:05
Tác giả                          : Dennis C. Flynn
Số trang                        : 144 trang
Năm xuất bản                : 2.2005
Nhà xuất bản                 : Cameo
  Cập nhật 23-5-2005 17:55
Tác giả                          : Peter Cheverton
Số trang                        : 180 trang
Năm xuất bản                : 1.5.2002
Nhà xuất bản                 : Kogan Page
 
 Các tin khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  Tài trợ bởi
  Các chủ đề liên quan
Tác giả  : Tom Blackett, Rebecca Robins
Số trang  : 336 trang
Năm xuất bản  : 11.8.2001
Nhà xuất bản : Palgrave Macmillan
Tác giả  : Simon Anholt
Số trang  : 179 trang
Năm xuất bản  : 2.2003
Nhà xuất bản : Butterworth-Heinemann
Tác giả  : Jason Hartman
Số trang  : 303 trang
Năm xuất bản  : 1.9.1999Nhà xuất bản : Lifestyles
Tác giả  : David A. Aaker
Số trang  : 299 trang
Năm xuất bản  : 9.9.1991
Nhà xuất bản : Free Press 
Amazon bình chọn
Tác giả  : Thomas O’Guinn, Chris Allen, Richard J. Semenik
Số trang  : 832 trang
Năm xuất bản  : 21.1.2005
Nhà xuất bản : South-Western College
Tác giả  : John Winsor
Số trang  : 304 trang
Năm xuất bản  : 1.10.2004
Nhà xuất bản:Dearborn Trade, a Kaplan Professional Company 
Amazon bình chọn
Tác giả  : Alycia Perry, David Wisnom III
Số trang  : 228 trang
Năm xuất bản  : 18.12.2002
Nhà xuất bản : McGraw-Hill
Tác giả  : David D'Alessandro
Số trang  : 216 trang
Năm xuất bản  : 24.11.2003
Nhà xuất bản : McGraw-Hill
Amazon bình chọn
Tác giả  : T. Scott Gross
Số trang  : 303 trang
Năm xuất bản  : 15.1.2002
Nhà xuất bản : Leading Authorities Press
Tác giả  : Judith Evans
Số trang  : 192 trang
Năm xuất bản  : 1.2.2003
Nhà xuất bản : Rockport
Trang chủ   |   Liên hệ   
© Copyright 2004 - LANTABRAND - Total Brand Solution™
Giấy phép ICP của Bộ Văn hóa Thông tin số 150/GP-BC.
Vui lòng ghi rõ nguồn lantabrand.com khi bạn phát hành lại thông tin từ website này